Biestmanagement

Het is van wezenlijk belang dat u binnen enkele uren na de geboorte voldoende biest aan de kalveren geeft. Dit maximaliseert de weerstand van de kalveren en zo kunnen ze zich sterk ontwikkelen. Een goed biestmanagement heeft direct effect op de groei en overleving van kalveren. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op sterfte tweemaal groter is bij een slecht biestmanagement.

De specialisten van Kalfsupport helpen u met:

  • Het opzetten van een goed biestmanagement
  • Het maken van biestprotocol.
  • Het meten van de biestkwaliteit.
  • Het verbeteren van de biestkwaliteit.

Ook hebben wij een uitgebreid assortiment producten die u kunnen helpen met het optimaliseren van het biestmanagement.

Biest is de basis.

© 2021 Kalfsupport b.v. - alle rechten voorbehouden