Huisvesting

De specialisten van Kalfsupport geven u goede, praktische adviezen bij nieuwbouw- of verbouwplannen voor de huisvesting van kalveren. Ook andere vragen over huisvesting beantwoorden wij graag!

Aandachtspunten waarbij wij u adviseren zijn:

  • Advies bij nieuwbouw/verbouw
  • Optimaliseren bestaande huisvesting
  • Arbeidsprotocol/looplijnen in beeld brengen

Wij leveren ook de producten met betrekking tot de huisvesting, zoals iglo’s en kalverboxen.

© 2021 Kalfsupport b.v. - alle rechten voorbehouden