Ventilatie

Op het gebied van klimaatbeheersing valt er op veel bedrijven winst te halen. Wanneer er geen goede klimaatbeheersing is, door bijvoorbeeld een te hoge luchtvochtigheid of een verhoogde concentratie van schadelijke stoffen in de lucht, worden de kalveren ziek. Ze krijgen bijvoorbeeld longproblemen. Een onderdeel van de klimaatbeheersing is ventilatie in de stal. Kalfsupport helpt u met een deskundig ventilatieadvies de klimaatbeheersing onder controle te krijgen.

Aandachtspunten die wij behandelen met betrekking tot ventilatie en klimaatbeheersing zijn:

  • De best passende ventilatie
  • Klimaatcheck (o.a. rookproeven)
  • Verbeterplan ventilatie
  • Het optimale stalklimaat
  • Check huidig stalklimaat (o.a. knietest)
  • Verbeterplan klimaat
© 2021 Kalfsupport b.v. - alle rechten voorbehouden