Dimilin 4% Granulaat

terug

Dimilin 4% Granulaat is madendood voor de veehouderij!
Te gebruiken in gierkelders, mesthopen en mestlagen ter bestrijding van vliegenlarven (maden).

129.50

Beschrijving

Elke zomer is het weer raak!

Vliegen, vliegen en nog eens vliegen in de stal, :in de keuken, op het terras, in het tanklokaal en ga zo maar door! :
Wanneer u vliegen gaat bestrijden op het moment dat u de vliegen ziet wordt het dweilen met de kraan open.
Door juist de maden te bestrijden voorkomt u een vliegenplaag.

De vliegen die u ziet zijn slechts 15% van de totale populatie, de rest (85%) zijn maden. Vliegen bestrijden zal u naar verhouding vele malen meer kosten dan dat u op tijd met maden bestrijding begint.


Toepassing:

12,5 gram granulaat per m2 te behandelen oppervlak.
In runder loop- en ligboxenstallen 25 gram per m2 te behandelen oppervlak.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegenlarven in verblijfplaatsen van: rundvee, varkens en pluimvee, mits het wordt toegepast door:

– personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of

– personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren

– agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

Toelating:

Toelatingsnummer: 7677 N

Gebruik Dimilin veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie!

Veiligheidsblad
Klik hier om het veiligheidsblad te bekijken.