Klimaat en ventilatie

Wat is een goed stalklimaat?

Pasgeboren kalveren hebben behoefte aan een temperatuur tussen de 20 en 25 °C. Na een week of drie is dit tussen de 15 en 25 °C en de oudere kalveren tot het moment van spenen hebben een temperatuur tussen de 5 en 15 °C nodig. De kalveren kunnen zichzelf nog niet goed warm houden, daarom is het belangrijk om een goed klimaat te creëren, in de stal of in de kalveriglo’s. Wanneer het te warm of juist te koud is, kan dit van invloed zijn op de gezondheid van de kalveren. Vieze of vochtige lucht in de stal kan de kans op infecties vergroten.

Ventilatie

Vergeet bij het ventileren van uw stallen de kalverhokken niet. Ook kalveren hebben behoefte aan schone, zuurstofrijke lucht. Zorg ervoor dat er voldoende luchtcirculatie wordt gecreëerd, zonder dat er tocht ontstaat. Er zijn verschillende systemen om te ventileren: natuurlijke ventilatie, onderdruk ventilatie en overdruk ventilatie.

Frisse lucht voor gezonde kalveren

Kalveren die buiten in kalveriglo’s of eenlingboxen gehouden worden hebben voldoende frisse lucht. En zeg nou zelf, frisse lucht inademen is toch erg prettig. Maar zorg ervoor dat ze niet op de tocht staan! Binnen in de stal is er ook behoefte aan (frisse) buitenlucht. 

Het lijkt misschien wel of er voldoende frisse lucht is, maar op lighoogte van de kalveren kan het veel minder aangenaam zijn dan verwacht. De oorzaak hiervan kan ammoniak, tocht of een te lage temperatuur zijn. Goed ventileren houdt in dat er voldoende frisse lucht in de stal wordt aangevoerd, maar ook dat gassen, warmte en vocht voldoende worden afgevoerd. Dit is ook erg belangrijk om de overdracht van ziekteverwekkers van kalf tot kalf te verminderen.

Stalklimaat onder controle

Door te kijken naar de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en ammoniakniveau onderzoeken wij, samen met specialisten op het gebied van ventilatie, hoe het klimaat bij uw kalveren is. We stellen een verbeterplan op en kijken naar welk ventilatiesysteem het beste in uw bedrijf past.